Politika reklamacija

Proizvodi koji se prodaju putem Lepinalepi.rs online prodavnice su praćeni svom
zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate
određeni artikal, mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti
način kao da ste robu kupili u standardnoj prodavnici.


Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen,
nekompletan ili ne odgovara specifikaciji porudžbine. Problem se mora evidentirati na
licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu odmah
ćete prijaviti neispravnost. Neispravnost prijavljujete kontaktom na telefone koji se
nalaze na našoj stranici kako bismo se dogovorili o preuzimanju neispravanog paketa i
dostavili ga našoj službi reklamacija. U slučaju da kurir ne sačeka da proverite paket,
rok za reklamaciju je 14 dana. Ukoliko Vam je kurir dostavio oštećen paket možete
odbiti pošiljku, a ako je šteta uspostavljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužni ste
da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.
Nakon što primimo Vašu reklamaciju, dobićete email sa potvrdom prijema reklamacije i
sa brojem pod kojim je Vaša reklamacija zavedena.


Obaveštenje o ishodu reklamacionog procesa dobićete putem email-a u roku od 5
radnih dana od podnošenja reklamacije.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.